WeQPeda workshop: Siirtolaisuus puhuttaa: 140 lukiolaista yliopistolla asiantuntijatiedon äärellä

 

Siirtolaisuus puhuttaa: 140 lukiolaista yliopistolla asiantuntijatiedon äärellä
WeQ pedagogy goes lukio/gymnasium -hankkeessa kohtaavat lukiolaiset ja asiantuntijat

Tilaisuus Helsingin yliopistolla 27.1.2016 klo 16-20
(Porthania, P647 ja klo 17.30-19.30
seitsemän muuta luokkaa 4.-7. kerroksessa, yliopistonkatu 3)

 

Samaan aikaan kun Helsingin yliopistossa protestoidaan hallituksen leikkauksia ja käydään läpi yt-neuvotteluja, yliopistolaiset katsovat yhteiskuntaan. Noin 140 lukiolaista ja heidän opettajansa saapuvat Porthaniaan tutustumaan tieteelliseen ajatteluun ja asiantuntijatietoon siirtolaisuudesta ja siihen liittyvistä teemoista. Lukioluokat viidessä erilaisessa suomalaiskoulussa (Eiran Aikuislukio, Helsinki; Hatanpään lukio, Tampere; Helsingin kuvataidelukio; Lumon Lukio, Vantaa; Tölö Gymnasium, Helsinki) ovat perehtyneet jo aiheeseen yhdessä oppimisen ja uuden tiedon tuottamisen periaattein. Prosessi huipentuu keskiviikkona 27.1. työpajaan, jossa paikalla on kymmenen alan asiantuntijaa yliopistolta ja sen ulkopuolelta sekä fasilitaattorit – tutkijoita ja opettajia Helsingin yliopistolla.

Pilottiprojekti on Opetushallituksen rahoittama ja osa Helsinki Challenge -kisan Higher Education Unbounded -tiimin toimintaa. Se ennakoi syksyllä 2016 voimaan astuvia lukion uusia opetussuunnitelmia. Hankkeessa on suunniteltu lukio-opettajien kanssa yhteistyössä teemaopintoja. Projektin idea lähti Helsingin yliopistolta ja keskiviikon tilaisuus on Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen ja Kasvatustieteiden laitoksen järjestämä. Lukiolaiset esittelevät yliopistolla kurssiensa tuloksia ja näkökulmia (klo 16-17). Maailmankahvila-formaatilla toteutettavassa työpajassa, opiskelijat tutustuvat pienryhmässä asiantuntijoihin (17.30-19.30, lopuksi kootaan yhteen illan anti, josta voi keskustella myös verkossa #WeQpeda).

Tarkoituksena ei ole luennoida, vaan keskustella. ”Kehittämämme lähestymistapa WeQ-pedagogia mahdollistaa kohtaamisten kautta oppimisen. Keskeistä on, että opiskelijat oppivat tekemään kysymyksiä heitä askarruttavasta asioista opiskellun tiedon pohjalta. Samalla tieteentekijät ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijat tutustuvat lukiolaisiin ja heidän kysymyksiinsä”, yksi järjestäjistä, valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen kertoo.

Siirtolaisuus-teema nousi lukioilta. Sitä on pohdittu monitieteisesti ja tuloksia on kirjattu projektiblogiin weqgoes.wordpress.com. Asiantuntijoina toimivat mm. Sosiologian apulaisprofessori Lena Näre, viestinnän akatemiatutkija Juha Herkman, kehitysmaatutkimuksen professori Barry Gills ja Helsinki Challenge -hanketta johtanut dosentti Katalin Miklóssy Helsingin yliopistolta, sekä mm. Aki Tetri Ihmisoikeusliitosta, Matthias Wevelsiep Kirkon ulkomaanavusta ja Vikesissä vaikuttanut, Helsinki Challenge -hankkeeseenkin osallistunut Jarmo Koponen. Lukiot toivoivat pakolaiskriisin historiallinen taustan, median roolin maahanmuuttokeskustelussa, monikulttuurisuuden ja toiseuden sekä räyhänationalismin käsittelyä. Myös medialukutaito, lähdekritiiikki, sekä argumentaatio maahanmuutosta puolin ja toisin ovat pohdituttaneet projektin erilaisten koulujen ja luokkien lukiolaisia.

WeQ-pedagoginen lähestymistapa on opettajien ja koulutusjärjestelmien uusi väline, joka yhdistää yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä ajattelua tukeakseen kriittistä, avointa ja yhteisöllistä oppimisprosessia – aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskuntaa varten. Malli on kehitetty parantamaan kriittistä ajattelua ja tutkivaa oppimista, kun monenkirjavaa tietoa tulee joka tuutista, ja opettamaan aiheita, joihin liittyy tabuja. WeQPedassa opettaja pyrkii tietoisesti tukemaan opiskelijoiden kriittisen ajattelun kehittymistä, erityisesti yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Projekti on osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Vaikka sen järjestämiseen ja tiedottamiseenkin ovat vaikuttaneet Helsingin yliopiston yt-neuvottelut, tutkijat ovat vakuuttuneita, että juuri näiden kohtaamisten kautta voidaan synnyttää entistä parempia keskusteluja ja parempaa tietoa puolin ja toisin. On ollut melkoinen ponnistus saada jokainen projektin lukio paikalle Helsinkiin, kohtaamaan myös toisensa. Tilaisuus on monikielinen. Eiran aikuislukiossa opiskellaan englanniksi ja Tölössä ruotsiksi. Lukiolaisia on eri opintojen vaiheista, esimerkiksi Tampereen Hatanpään lukiosta valmistavilta luokilta abiturientteihin.

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan, sekä keskustelemaan projektitiimin kanssa ennen tapahtuman alkua klo 15.30. Mielellämme kerromme tilaisuudesta myös sen jälkeen.

Lisätietoja projektista:
https://highedunbounded.wordpress.com/ ja https://weqgoes.wordpress.com/

Lisätietoja:

Emilia Palonen, valtio-opin yliopistonlehtori (ma.),
Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
emilia.palonen@helsinki.fi, 040-5077198

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s