Jean Monnet module based on WeQ Pedagogy

A new Jean Monnet Module ‘The East within Europe: An Eastern angle to European Studies’ will be based on WeQ Pedagogy! The module, funded by the EU, started in September 2015 will last until August 2018. The module involves 15 teachers in 2015-2016. The first session, introducing WeQ Pedagogy to the teaching stuff, was held September 9 2015 but the topic drawn also international scholars and teachers of the University Campus.

Matti Apusen kolumnin informaatiotaustasta

Higher Education Unbounded –projektin vetäjänä haluan valottaa Matti Apusen Helsingin Sanomissa 16.6.2015 julkaistun kolumnin informaatiotaustaa, joka on kiinnostanut monia meihin yhteydessä olleita.

Olen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, eli Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuskeskuksen vanhempi tutkija. 6.5.2015 esittelin projektiamme ja sen keskeistä innovaatiota WeQ Pedagogy:a Aleksanteri-instituutin neuvottelukunnalle. Apunen on tämän neuvottelukunnan jäsen. Pidin lyhyen esityksen projektimme tavoitteista, toimintasuunnitelmasta, tämän innovaatiomme pilotoinnista Tbilisissä kansainvälisen opetusyhteistyön puitteissa sekä myös hiljattain Helsingin yliopistolla suoritetusta tabukyselystä, joka liittyy projektimme ydinagendaan, eli yliopisto-opetuksen demokraattisuuden edistämiseen.

Korostin esityksessäni, että kyselyyn saamamme vastaukset ovat parhaillaan analysoitavina ja tutkimus todennäköisesti valmistuu vasta myöhemmin kesällä. Vastailin neuvottelukunnan esittämiin yleisiin, projektin ideaa koskeviin kysymyksiin, sitten tilaisuus olikin ohi. Matti Apunen soitti minulle parin päivän kuluttua ja kysyi tarkennuksia projektista, sen taustoista (eli siitä, mistä tällainen idea projektiin on lähtöisin), pilottihankkeesta, projektin tavoitteista, demokratia-aiheesta ja myös yliopistolla tekemästämme kyselystä. Kyselyyn liittyen kerroin Apuselle esimerkinomaisesti joitain alustavia tuloksiamme.

Näitä tuloksia olemme esitelleet jo hankkeen aikana muissakin yhteyksissä, esimerkiksi Kasvatustieteen historian tutkimuksen päivillä 16.4.2015 Tieteiden talossa. Kerroin lisäksi Apuselle, että itse olin kehittänyt muutama vuosi sitten Lähi-itää käsittelevää kurssiani varten debattiformaatin, koska koin että yliopistossamme tarvitaan paljon monipuolisempi lähestymistapa tämän ja myös muiden kansainvälisten konfliktien opetukseen. Tätä aihetta ja myös debattiformaattia olen vastaavasti esitellyt Opettajien Akatemian järjestämässä yleisötilaisuudessa ’Opetuksen aarrearkkujen avaaminen’ 12.5.2014.

Haluan korostaa, että kyselyyn saatu aineisto on rikas ja monipuolinen, ja siinä nousee esiin hyvin erilaisia aiheita. Me emme itse julkaise aineiston osia tarkoitushakuisesti. Emme myöskään julkaise luottamuksellisesti keräämäämme aineistoa ylipäänsä ennen kuin olemme saaneet sitä rauhassa täydentää ja tutkia, tieteen eettisiä sääntöjä kunnioittaen.

Matti Apunen ei ole siis nähnyt kyselyä tai saamiamme vastauksia, vaan hänen tietonsa perustuvat vain minulta saamiinsa tietoihin, joita olemme esitelleet julkisesti myös muilla foorumeilla. Se, mitä Matti Apunen tästä monipolvisesta aiheesta ja pitkästä puhelinkeskustelustamme on sitten päättänyt nostaa esille, on hänen valintansa ja näkemyksensä. Tiedettä on aina tulkittu erilaisin tavoin poliittisia agendoja varten, jolloin ne etääntyvät alkuperäisestä kontekstista ja intentioista.

Minä, sekä hankkeemme muut tutkijat, käymme mielellämme keskustelua yliopistosta sekä sen yhteiskunnallisesta tehtävästä, hankkeemme avulla ja tutkimuksemme tuloksien kautta. Keskustelunavauksia ja palautetta toivomme tänne sosiaaliseen mediaan – Käykäämme keskustelua avoimesti ja rohkeasti vaikeistakin aiheista.

Katalin Miklóssy