WeQPeda workshop: Siirtolaisuus puhuttaa: 140 lukiolaista yliopistolla asiantuntijatiedon äärellä

 

Siirtolaisuus puhuttaa: 140 lukiolaista yliopistolla asiantuntijatiedon äärellä
WeQ pedagogy goes lukio/gymnasium -hankkeessa kohtaavat lukiolaiset ja asiantuntijat

Tilaisuus Helsingin yliopistolla 27.1.2016 klo 16-20
(Porthania, P647 ja klo 17.30-19.30
seitsemän muuta luokkaa 4.-7. kerroksessa, yliopistonkatu 3)

 

Samaan aikaan kun Helsingin yliopistossa protestoidaan hallituksen leikkauksia ja käydään läpi yt-neuvotteluja, yliopistolaiset katsovat yhteiskuntaan. Noin 140 lukiolaista ja heidän opettajansa saapuvat Porthaniaan tutustumaan tieteelliseen ajatteluun ja asiantuntijatietoon siirtolaisuudesta ja siihen liittyvistä teemoista. Lukioluokat viidessä erilaisessa suomalaiskoulussa (Eiran Aikuislukio, Helsinki; Hatanpään lukio, Tampere; Helsingin kuvataidelukio; Lumon Lukio, Vantaa; Tölö Gymnasium, Helsinki) ovat perehtyneet jo aiheeseen yhdessä oppimisen ja uuden tiedon tuottamisen periaattein. Prosessi huipentuu keskiviikkona 27.1. työpajaan, jossa paikalla on kymmenen alan asiantuntijaa yliopistolta ja sen ulkopuolelta sekä fasilitaattorit – tutkijoita ja opettajia Helsingin yliopistolla.

Pilottiprojekti on Opetushallituksen rahoittama ja osa Helsinki Challenge -kisan Higher Education Unbounded -tiimin toimintaa. Se ennakoi syksyllä 2016 voimaan astuvia lukion uusia opetussuunnitelmia. Hankkeessa on suunniteltu lukio-opettajien kanssa yhteistyössä teemaopintoja. Projektin idea lähti Helsingin yliopistolta ja keskiviikon tilaisuus on Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen ja Kasvatustieteiden laitoksen järjestämä. Lukiolaiset esittelevät yliopistolla kurssiensa tuloksia ja näkökulmia (klo 16-17). Maailmankahvila-formaatilla toteutettavassa työpajassa, opiskelijat tutustuvat pienryhmässä asiantuntijoihin (17.30-19.30, lopuksi kootaan yhteen illan anti, josta voi keskustella myös verkossa #WeQpeda).

Tarkoituksena ei ole luennoida, vaan keskustella. ”Kehittämämme lähestymistapa WeQ-pedagogia mahdollistaa kohtaamisten kautta oppimisen. Keskeistä on, että opiskelijat oppivat tekemään kysymyksiä heitä askarruttavasta asioista opiskellun tiedon pohjalta. Samalla tieteentekijät ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijat tutustuvat lukiolaisiin ja heidän kysymyksiinsä”, yksi järjestäjistä, valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen kertoo.

Siirtolaisuus-teema nousi lukioilta. Sitä on pohdittu monitieteisesti ja tuloksia on kirjattu projektiblogiin weqgoes.wordpress.com. Asiantuntijoina toimivat mm. Sosiologian apulaisprofessori Lena Näre, viestinnän akatemiatutkija Juha Herkman, kehitysmaatutkimuksen professori Barry Gills ja Helsinki Challenge -hanketta johtanut dosentti Katalin Miklóssy Helsingin yliopistolta, sekä mm. Aki Tetri Ihmisoikeusliitosta, Matthias Wevelsiep Kirkon ulkomaanavusta ja Vikesissä vaikuttanut, Helsinki Challenge -hankkeeseenkin osallistunut Jarmo Koponen. Lukiot toivoivat pakolaiskriisin historiallinen taustan, median roolin maahanmuuttokeskustelussa, monikulttuurisuuden ja toiseuden sekä räyhänationalismin käsittelyä. Myös medialukutaito, lähdekritiiikki, sekä argumentaatio maahanmuutosta puolin ja toisin ovat pohdituttaneet projektin erilaisten koulujen ja luokkien lukiolaisia.

WeQ-pedagoginen lähestymistapa on opettajien ja koulutusjärjestelmien uusi väline, joka yhdistää yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä ajattelua tukeakseen kriittistä, avointa ja yhteisöllistä oppimisprosessia – aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskuntaa varten. Malli on kehitetty parantamaan kriittistä ajattelua ja tutkivaa oppimista, kun monenkirjavaa tietoa tulee joka tuutista, ja opettamaan aiheita, joihin liittyy tabuja. WeQPedassa opettaja pyrkii tietoisesti tukemaan opiskelijoiden kriittisen ajattelun kehittymistä, erityisesti yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Projekti on osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Vaikka sen järjestämiseen ja tiedottamiseenkin ovat vaikuttaneet Helsingin yliopiston yt-neuvottelut, tutkijat ovat vakuuttuneita, että juuri näiden kohtaamisten kautta voidaan synnyttää entistä parempia keskusteluja ja parempaa tietoa puolin ja toisin. On ollut melkoinen ponnistus saada jokainen projektin lukio paikalle Helsinkiin, kohtaamaan myös toisensa. Tilaisuus on monikielinen. Eiran aikuislukiossa opiskellaan englanniksi ja Tölössä ruotsiksi. Lukiolaisia on eri opintojen vaiheista, esimerkiksi Tampereen Hatanpään lukiosta valmistavilta luokilta abiturientteihin.

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan, sekä keskustelemaan projektitiimin kanssa ennen tapahtuman alkua klo 15.30. Mielellämme kerromme tilaisuudesta myös sen jälkeen.

Lisätietoja projektista:
https://highedunbounded.wordpress.com/ ja https://weqgoes.wordpress.com/

Lisätietoja:

Emilia Palonen, valtio-opin yliopistonlehtori (ma.),
Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
emilia.palonen@helsinki.fi, 040-5077198

 

WeQ Pedagogy goes lukio/gymnasium

The 2016 starts in a great way for us. Even though we did not make it to the final of the Helsinki Challenge, we have been taking the project further other ways.

The most exciting for the moment is the project of WeQ Pedagogy goes lukio/gymnasium. We collaborate with quite different five high schools in Finland: Eiran Aikuislukio, Hatanpään lukio (Tampere), Helsingin kuvataidelukio, LUMOn lukio (Vantaa, Tölö Gymnasium. So we deal with adult education and arts. There are English and Swedish-speaking students. Besides high schools from Helsinki also one school from neighbouring Vantaa and one even from Tampere (the Manchester of Finland, if we may). They have been working on exciting things, we hear.

They are ALL coming to Helsinki on 27 January! We hold a workshop at one of the central buildings, Porthania (the one that gets occupied by students and staff… and boasts modern design). The schools are uploading their work on this blog. And also presenting themselves at the session. There is a panel of academic discussion and 2-3 worldcafe sessions where students meet the experts. The schools chose migration as their general theme, and we are wanting to give them a chance to experience the university.

We are super excited. As you one would expect. For more info, get in touch with Hanna-Kaisa Hoppania or Emilia Palonen at the Department of Political and Economic Studies. The workshop is co-organised by the Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki.

Oikaisu Apusen kolumnissaan 16.6.15 esittämiin väitteisiin

Matti Apunen on tiistaina 16.6.2015 julkaisemassaan kolumnissa Yliopistoissa ei saa haastaa hyvinvointivaltiota (Helsingin Sanomat 16.6.2015) antanut virheellisiä ja paikkansapitämättömiä tietoja Katalin Miklóssyn vetämän Higher Education Unbounded -projektiryhmän keväällä 2015 tekemän kyselyn tuloksista.

Olemme kyseisen projektiryhmän jäseniä ja osallistuneet projektiin sisältyneen Tabut yliopisto-opetuksessa ja tutkimuksessa -pilottitutkimuksen toteuttamiseen keväällä 2015. Huhtikuussa esittelimme tutkijoille suunnatussa ”Aatteet, opit ja ideologiat kasvatuksen ja koulutuksen kentällä” -tutkimusseminaarissa tutkimushankkeemme pilotointivaihetta sekä kuvasimme minkä tyyppisiä temaattisia kokonaisuuksia olimme alustavasti tunnistaneet aineistosta.

Matti Apusen kolumnin ilmestymisen ajankohtana me muut emme olleet analysoineet systemaattisesti koko aineistoa, joten projektiryhmämme katsoi ettei tulosten esittelylle kolumnissa kuvatulle tavalle ollut perusteita. Oletimme kuitenkin että Katalin Miklóssy oli haastattelussa kertonut asioita perustuen aineistoomme. Projektiryhmämme päätti selventää tutkimuksemme pilotointivaihetta kirjoittamalla Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusten osastolla 23.6.2016 julkaistun kirjoituksen, jossa kuvattiin millaisesta tutkimuksesta on kyse ja lisäksi julkaisimme saman kirjoituksen täällä projektimme verkkosivulla. Katalin Miklóssy kirjoitti selvennyksen Matti Apusen kolumnin informaatiotaustasta, joka myös julkaistiin täällä projektimme verkkosivulla.

Edellä mainitut toimenpiteet eivät ole riittäneet korjaamaan Matti Apusen kolumnista syntyneitä virheellisiä käsityksiä. Projektiryhmämme päätti 15.9.2015 kokouksessaan, että tutkimuksemme johtovastuu siirtyy Anne Nevgille. Olemme nyt analysoineet kyselyaineistoamme ja havainneet, että Matti Apusen kolumnissa esittämille kyselytutkimuksemme tuloksille ei ole olemassa evidenssiä.

Vaikka virheellinen tieto on päätynyt Matti Apusen kolumniin meistä riippumattomista syistä, on meillä tutkijoina vastuu pyrkiä oikaisemaan julkisuudessa esitetty virheellinen tutkimustieto.

Käymme seuraavassa läpi Matti Apusen kolumnissaan esittämät väitteet kyselytutkimuksemme tuloksista korjaten virheelliset tiedot:

”Vastaukset eivät vahvista kuvaa akateemisen ajattelun vapaudesta. Kaikesta päätellen opiskelijat opetetaan edelleen nauramaan oikeassa kohdassa.”

Tutkimusaineistomme ei tue tätä väitettä. Pilotointivaiheessa kyselyyn vastasi vain 95 yliopiston opettajaa ja tutkijaa. Heistä 57 (60 %) vastasi, että omassa opetuksessa tai oppiaineensa opetuksessa ei ole vaikeita tai hankalia aiheita. Kyselyaineistomme kvantitatiivinen aineisto tuo selkeästi esiin myös sen, että vastaajat kokevat opetuksen ja tutkimuksen olevan vapaata ja että opiskelijat saavat vapaasti ilmaista omia ajatuksiaan ja kysellä vaikeista aiheista.

”Laitoksilla on “oikeita” ja vähemmän oikeita teemoja. Tärkeät aiheet ja tulkinnat määritellään kabineteissa ja laitosten hierarkia huolehtii lopusta. Vastauksissa tuskailtiin, että eräiden professorien mielestä heidän laitoksensa on johtajan hyväksymän poliittisen suuntauksen think tank.”

Tälle väitteelle aineistossamme löytyy vain niukasti tukea. Ainoastaan viisi vastaajaa 95:stä on kuvannut kokemuksia kabinettipolitiikasta tai tutkimuksen resurssien jakoon liittyvästä epämääräisestä päätöksenteosta laitostasolla.

”Tutkimuksessa nousi esiin teemoja, jotka nauttivat erityistä akateemista suojelua. Merkittävin havainto on se, että joidenkin vastaajien mukaan hyvinvointivaltion ideaa ei sovi avoimesti haastaa.”

Tälle väitteelle ei löydy tukea tutkimusaineistostamme.

”Toinen esimerkki kansainväliseltä areenalta. Palestiinan ja Israelin konfliktia on vaikea käsitellä akateemisessa keskustelussa ilman vahvaa palestiinalaista näkökulmaa. Korostan vielä: mielipide ei ole minun vaan Helsingin yliopiston väen. Väärä tulokulma Lähi-itään voi lyödä tutkijaan ikävän leiman ja maksaa paljon seuraavassa virantäytössä.”

Väitteelle ei löydy tukea tutkimusaineistostamme. Mitään viittausta kuvatunlaiseen näkökulmaan ei aineistossamme ole eikä myöskään kuvausta siitä että väärä tulokulma Lähi-itään leimaa tutkijan ja estää häntä tutkijanuralla etenemisessä.

Helsingissä 24.9.2015

Anne Nevgi
Dosentti, yliopistonlehtori

Erika Löfström
Dosentti, akatemiatutkija

Jean Monnet module based on WeQ Pedagogy

A new Jean Monnet Module ‘The East within Europe: An Eastern angle to European Studies’ will be based on WeQ Pedagogy! The module, funded by the EU, started in September 2015 will last until August 2018. The module involves 15 teachers in 2015-2016. The first session, introducing WeQ Pedagogy to the teaching stuff, was held September 9 2015 but the topic drawn also international scholars and teachers of the University Campus.

HEDU: Implementing methods into practice

HEDU: Implementing methods into practice

Team Higher Education Unbounded is excited to be on their way towards the new trials that autumn brings. Back from a brainstorming camp of their own, the team is now preparing for Thinkfest. “We just spent two days at Lammi finalizing our innovation. The team is really devoted to our competition idea and we have great will to make it to the final,” says team leader Katalin Miklóssy.

Miklóssy says she has been involved in several research projects, but describes the Helsinki Challenge as something very special in its intensity. The project has truly been put to the test, when the team piloted their invention in May in Tbilisi, Georgia.

“Two Belarusian universities were also in this experiment with us in Georgia. It was so successful that we received an invitation to return to Georgia and to teach in the Faculty of Teachers’ Education and next up we’re heading to Turkey, where there is little pedagogical training of the university teachers. We have also been negotiating with a Chinese delegation, who is coming to Helsinki this fall”, Miklóssy says. The team intends to get their methods into use in Finnish high schools as well and is starting a pilot with five schools with Finnish National Board of Education.

Remember the team’s competition idea? The team Higher Education Unbounded argues that in our teaching and thinking may be restricted by institutions, ideologies, norms, taboos, simple fear — or limits of what we know. Current teaching methods are however designed staying in the comfort zone. Consequently, the team took up the challenge to go beyond the teachable and find ways to teach the unteachable.

The team invented a new approach to teaching and learning called WeQ Pedagogy. This is based on the idea that instead of IQ or the individual we should be concentrating on in education but WeQ, i.e., creating a collaborative learning culture, embracing constant dialogue and flexibility to different perspectives.

The uniqueness in this solution is that it is an interdisciplinary combination drawing on and developing further existing pedagogical and social scientific knowledge. It acknowledges that teaching and learning are inevitably context sensitive and pedagogy is always political in character. Books exams and lectures are not enough. WeQ Pedagogy emphasizes that knowledge in our world is multiplying and should involve information around us, outside of academia and be collectively and horizontally produced.

“Since this approach has the power to induce creativity and bring up innovative and active citizens who are able to understand differences and come to terms with them – this can make WeQ Pedagogy an excellent export product of Finnish expertise”, Miklòssy claims.

The design of the challenge and its solution are also a product of a collaborative process with experts in their fields, besides Miklóssy, an leading area studies specialist, political historian dealing with democratisation and founding member of the Teachers’ Academy at the University of Helsinki, the team boasts also of Senior Lecturer in University Pedagogy Anne Nevgi. Of the younger generation members, the postdoc political historian Suvi Kansikas brings knowledge on Russia and authoritarian systems, and Emilia Palonen, a UK-trained Lecturer in Political Science. Two members joined the team in February: a Vietnam specialist or Minna Hakkarainen from Aleksanteri Institute has expertise on educational policy and praxis, and the academy researcher Erika Löfström Centre for Research and Development in Higher Education, is a leading expert on research ethics. All this evolving knowledge generates the dynamic needed for developing WeQ pedagogy, and through Chris Holtslag and Jarmo Koponen and the team mentors, it is also negotiated with business and civil society.

Come hear Higher Education Unbounded pitch their competition idea on stage at PitchNight on Thursday, September 3rd. The announcement of the winner of Helsinki Challenge (and 375000€) is announced on Friday, November 13th.

TEAM: Team leader Docent Katalin Miklóssy (senior researcher, Dr., founding Member of the Teachers Academy, Aleksanteri Institute, UH), Suvi Kansikas (Dr., Network of European Studies, UH), Emilia Palonen (Dr., Dpt. of Political and Economic Studies, UH), Anne Nevgi (Docent, Centre for Research and Development in Higher Education, UH), Chris Holtslag (MA, CH Industries), Jarmo Koponen (MA, Vikes ry), Minna Hakkarainen (Dr., Aleksanteri Institute), Erika Löfström (Docent, Centre for Research and Development in Higher Education, UH).

Text: Joonas Aitomurto and the HEDU Team – a version of this text has been published on the HC webpage.

Hard work at Lammi workshop: Katalin, Erika and Minna.
Hard work at Lammi workshop: Katalin, Erika and Minna.

Jäävuori
Thinking process: Erika’s metaphor.

Deliberation. Minna ja Anne
Deliberation. Minna ja Anne

Progress made this weekend in Lammi. Anne, Katalin, Minna, Erika & Emilia
Progress made this weekend in Lammi. Anne, Katalin, Minna, Erika & Emilia

WeQ Pedagogy goes lukio/gymnasium aamukahvit at Tiedekulma, 1.9., 9-10.30am

We warmly invite people interested in our solution WeQ Pedagogy for a morning coffe at the University of Helsinki (Tiedekulma, Porthania), on 1 September, at 9-10.30. We also introduce our first official pilot in Finland, funded by the Finnish National Board of Education for 2015-16, in co-operation with five upper secondary schools / high schools in Helsinki, Vantaa and Tampere. WeQ Pedagogy can also be used in pre-university teaching, and the bridging of the university and wider society happens through initiatives like this. See invitation below in Finnish and Swedish for this bi-lingual event. And remember to sign up by 26 August.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/62733/lomake.html

WeQ Pedagogy goes lukio/gymnasium
Aamukahvitilaisuus Tiedekulmassa 1.9.2015 klo 9-10.30, Tiedekulma, Porthania

Miksi on vaikeaa opettaa aiheita, joihin liittyy tabuja? Miten opettaa kriittistä ajattelua, kun monenkirjavaa tietoa tulee joka tuutista? Uusi pedagoginen lähestymistapa WeQ-pedagogia yhdistää yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä ajattelua tukeakseen kriittistä, avointa ja yhteisöllistä oppimisprosessia – aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskuntaa varten.

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan: Helsinki Challenge -tiimi Higher Education Unbounded kertoo, mikä erottaa WeQ-pedagogian muista pedagogisista lähestymistavoista. Kerromme myös käynnistymässä olevasta Opetushallituksen rahoittamasta pilottiprojektista, jossa testaamme WeQ-pedagogiaa viiden suomalaisen lukion opettajien kanssa teemaopintojen toteuttamiseksi syksyllä 2016 voimaan astuvia lukion uusia opetussuunnitelmia ennakoiden. Dosentti Katalin Miklossyn johtama Higher Education Unbounded työryhmä visioi maailman, jossa WeQ-pedagogia on visionääristen opettajien ja koulutusjärjestelmien keskeinen väline. Voisiko WeQ-pedagogia olla osa yhteistä muutosvisiotamme?

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/62733/lomake.html

WeQ Pedagogy goes lukio/gymnasium 

Frukostfika i Tankehörnan 1.9.2015 kl 9-10.30, Tankehörnan, Porthania 

(anmälningsblanketten öppnas inom snar framtid)

Varför är det svårt att undervisa tabubelagda ämnen? Hur undervisa kritiskt tänkande när all sort information hela tiden finns tillgänglig genom diverse kanaler? Den nya WeQ-pedagogiken kombinerar samhällsvetenskaplig och pedagogisk kunskap i syfte att stöda kritiska, öppna och kollaborativa lärprocesser – för aktivt medborgarskap och samhälle.

Kom och lyssna och diskutera: Helsinki Challenge teamet Higher Education Unbounded berättar om hur WeQ-pedagogiken skiljer sig från andra pedagogiska metoder. Vi berättar också om pilotprojektet som startar i höst och där vi testar WeQ-pedagogiken tillsamman med fem gymnasier som ett led i att förnya temastudier i enlighet med gymnasiets nya läroplan. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Higher Education Unbounded teamet, som leds av docent Katalin Miklossy, ser framemot en värld där lärarna och WeQ-pedagogiken har en central roll i utbildningssystemet. Kunde WeQ-pedagogiken vara en del av vår gemensamma vision och framtid?

A brief introduction to the solution to our challenge (slides)

We were asked by the Helsinki Challenge to comprise our vision, problem and solution in slides. It is quite clear we also have developed our concept terribly lot during the past six months – and from the original bid for HC competition last autumn. This set shows how we need to move beyond hierarchical power positions, linear knowledge and the focus on individual learning processes to collaborative learning. The weQ aspect of collaborative and creative learning has an impact also on research: when the teachers also learn in the learning process, learning is actually beneficial to their research. We get not only better methods and processes of teaching and learning at the universities but also better research results. Highedunbounded_solution_final2

We hope also those reading Finnish (there are couple of news articles in Finnish) would explore what the process is about beyond the debate on exploring whether or not there are taboos at also Finnish universities.

Edit: uploaded the latest version 24.6. at 11.51 (Finnish time).

Matti Apusen kolumnin informaatiotaustasta

Higher Education Unbounded –projektin vetäjänä haluan valottaa Matti Apusen Helsingin Sanomissa 16.6.2015 julkaistun kolumnin informaatiotaustaa, joka on kiinnostanut monia meihin yhteydessä olleita.

Olen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, eli Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuskeskuksen vanhempi tutkija. 6.5.2015 esittelin projektiamme ja sen keskeistä innovaatiota WeQ Pedagogy:a Aleksanteri-instituutin neuvottelukunnalle. Apunen on tämän neuvottelukunnan jäsen. Pidin lyhyen esityksen projektimme tavoitteista, toimintasuunnitelmasta, tämän innovaatiomme pilotoinnista Tbilisissä kansainvälisen opetusyhteistyön puitteissa sekä myös hiljattain Helsingin yliopistolla suoritetusta tabukyselystä, joka liittyy projektimme ydinagendaan, eli yliopisto-opetuksen demokraattisuuden edistämiseen.

Korostin esityksessäni, että kyselyyn saamamme vastaukset ovat parhaillaan analysoitavina ja tutkimus todennäköisesti valmistuu vasta myöhemmin kesällä. Vastailin neuvottelukunnan esittämiin yleisiin, projektin ideaa koskeviin kysymyksiin, sitten tilaisuus olikin ohi. Matti Apunen soitti minulle parin päivän kuluttua ja kysyi tarkennuksia projektista, sen taustoista (eli siitä, mistä tällainen idea projektiin on lähtöisin), pilottihankkeesta, projektin tavoitteista, demokratia-aiheesta ja myös yliopistolla tekemästämme kyselystä. Kyselyyn liittyen kerroin Apuselle esimerkinomaisesti joitain alustavia tuloksiamme.

Näitä tuloksia olemme esitelleet jo hankkeen aikana muissakin yhteyksissä, esimerkiksi Kasvatustieteen historian tutkimuksen päivillä 16.4.2015 Tieteiden talossa. Kerroin lisäksi Apuselle, että itse olin kehittänyt muutama vuosi sitten Lähi-itää käsittelevää kurssiani varten debattiformaatin, koska koin että yliopistossamme tarvitaan paljon monipuolisempi lähestymistapa tämän ja myös muiden kansainvälisten konfliktien opetukseen. Tätä aihetta ja myös debattiformaattia olen vastaavasti esitellyt Opettajien Akatemian järjestämässä yleisötilaisuudessa ’Opetuksen aarrearkkujen avaaminen’ 12.5.2014.

Haluan korostaa, että kyselyyn saatu aineisto on rikas ja monipuolinen, ja siinä nousee esiin hyvin erilaisia aiheita. Me emme itse julkaise aineiston osia tarkoitushakuisesti. Emme myöskään julkaise luottamuksellisesti keräämäämme aineistoa ylipäänsä ennen kuin olemme saaneet sitä rauhassa täydentää ja tutkia, tieteen eettisiä sääntöjä kunnioittaen.

Matti Apunen ei ole siis nähnyt kyselyä tai saamiamme vastauksia, vaan hänen tietonsa perustuvat vain minulta saamiinsa tietoihin, joita olemme esitelleet julkisesti myös muilla foorumeilla. Se, mitä Matti Apunen tästä monipolvisesta aiheesta ja pitkästä puhelinkeskustelustamme on sitten päättänyt nostaa esille, on hänen valintansa ja näkemyksensä. Tiedettä on aina tulkittu erilaisin tavoin poliittisia agendoja varten, jolloin ne etääntyvät alkuperäisestä kontekstista ja intentioista.

Minä, sekä hankkeemme muut tutkijat, käymme mielellämme keskustelua yliopistosta sekä sen yhteiskunnallisesta tehtävästä, hankkeemme avulla ja tutkimuksemme tuloksien kautta. Keskustelunavauksia ja palautetta toivomme tänne sosiaaliseen mediaan – Käykäämme keskustelua avoimesti ja rohkeasti vaikeistakin aiheista.

Katalin Miklóssy

Experiences from piloting our WeQ Pedagogy in Tbilisi, Georgia, 11-16 May 2015

An intensive course ‘Development scenarios in Eastern Europe’: Experiences from piloting our WeQ Pedagogy in Tbilisi, Georgia 11-16 May 2015

The pilot course ‘Development scenarios in Eastern Europe’ was organised in collaboration with five universities from three countries: University of Helsinki (Finland), Ilia State University and Tbilisi State University (Georgia), and Belorussian State University and Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus).

The course that was organised as part of the Basercan (Baltic sea region and Caucasus) –network, founded by the Master School of Russian and East European Studies of the Aleksanteri Institute (University of Helsinki), and funded by the Finnish Ministry for Foreign Affairs and CIMO (Centre for international mobility), gathered together teachers and students from all participating universities.”

Slide1

The course was designed based on WeQ Pedagogy – an ongoing development project by our Higher Education Unbounded team – stressing collaborative learning and new ways of knowledge production.

The chosen pedagogical approach aimed

 • to improve critical thinking and analytical skills
 • to enhance research based learning
 • to raise awareness of the complexity and contested nature of societal issues
 • to direct attention to various possibilities to gain information and to use it innovatively
 • to study by interaction and collaboration

Applied methods of the course:
Different forms of group-work were the basis of collaborative learning during the whole course. The students were divided into groups of three to four students already prior to the course. Each group had representatives from all three countries: Finland, Georgia and Belarus. The groups had to come up with a research angle on the course theme. The task was to study this angle throughout the six days intensive course. Teaching methods were varied to facilitate the collaborative learning process.

Discursive lectures:
The course contained six lectures dealing with different aspects of democratisation in the post-communist space. The lectures covered six topics:

The 1st day:  2 lectures: (1) ideological and practical considerations of democracy-autocracy, and (2) affects of social aspects and poverty on democratisation.
The 2nd day:  2 lectures – (3) good governance and corruption, and (4) economic development
The 4th day:  2 lectures – (5) culture and democratisation, and (6) populism

Depending on their own background, students experienced the lectures somewhat differently. Some of them reported that they already knew a lot about the topic of some lectures, however, most of them experienced the lectures as very useful and informative, and especially the topics of the lectures as well chosen and interesting:
“I likes lectures chosen for three aspects: political, economical, and cultural. Each of us could participate in discussion. It was a very good moment in work.” (Student feedback)
“Some of the lectures were really general. I feel they could have been more challenging and more connect to the Eastern Europe.” (Student feedback)

Debating:
We used a debating method to teach students to switch perspective and to build convincing argumentation to support the position given to them in the assignment. Debating proved a format that produced, at times, heated discussions as the students defended their views. We decided not to use any ‘managed form of debate’ (such as for example the Oxford-style) but let the groups take the discussion where they wanted, within the frame of the topic, and the chosen angles to reflect upon. We had 3 topics:

 • nationalism (pro and con)
 • solidarity vs. individualism
 • integration vs. independence

The compulsory angles were to discuss in each theme:

 • historical roots of the problem
 • present situation
 • future perspectives

Debate_o
(Photo by Anne Nevgi. Students’ debate going on)

The debates were conducted as 1 to 1 group discussion on one topic. The topics were chosen by the groups and miraculously the selection of the topics went really smoothly: each group got what they wanted. Each debate lasted 45 minutes after which the debaters were evaluated by other students – the debate audience. Students’ experienced debates useful and interesting, though to overcome language barriers was for some of them a real challenge.
“I didn’t enjoy debating but clearly it was useful” (Student feedback)
“Debating wasn’t new for me. But it was interesting and in some moments very hot.” (Student feedback)
“I really liked the topics of debates that you proposed.” (Student feedback)

NGO speed-dating:
We invented an ‘out of classroom’ type of method where the idea was to make the students aware of the great warehouse of information outside the academia that could be used for research purposes. We invited six NGOs to be interviewed by the six groups of students. According to the speed-dating format each group had about 15 minutes to interview an NGO and then move on to the next NGO. In their interviews, students had to take into consideration the research angle they themselves had chosen to study during the intensive course.

NGOspeed_date_o
(Photo by Anne Nevgi. NGOs interviewed by students)

Most of the students experienced possibility to interview NGOs as inspiring and challenging:
“The best part of the whole week. So useful to meet all those NGOs, and ask own questions. I was really pleased about the selection of the NGOs (human rights focus + media etc.) but maybe others would have missed also economic part of view etc..” (Student feedback)

However, if the group had not yet decided their research topic, they felt that they only gathered and received information not so useful for them. Some of them also experienced that it was unclear how to work during the session:
“I think that NGOs event wasn’t very useful / because our group didn’t have the topic chosen, so we couldn’t get the exact information but only wide range of news from which most of them were not useful for us. It would have been better to have one NGO group for each group for an hour.” (Student feedback)

Group work presentations
Student groups worked during the week gathering information from lectures and from material provided to them on the course’s website. They were also encouraged to explore Internet and search all kind of information related to their research topic. During the two last days of course, student groups presented their findings and activated their audience to ask questions and discuss about the findings.

group presentation_o
(Photo by Anne Nevgi. Student group presenting their findings and activating peers to discuss)

Group work was experienced as the best of the whole course and students reported in their feedback how working in a group was useful, interesting, helped to understand cultural differences. Some of them reported that mainly they preferred to study independently and alone but now though finding it challenging to adjust own way of studying to others, it was beneficial and supported learning:
“It was a nice work, because participants from different countries help to understand cases of each state.” (Student feedback)
“I think that we had really good connection within group. No one was excluded and we did the same job. I think that I was lucky to be in that group.”
(Student feedback)

Student feedback:
We asked the students to give feedback on the methodological choices applied during the course from the perspective of their learning experience. Students evaluated the teaching methods using a scale from 1 to 5 (1: not interesting and not useful and 5: very interesting and very useful). From the 22 students 17 answered to the query. The results were actually pretty amazing:

 • Group-work: 4,58
 • Collaborative learning:  4,70
 • Debating: 4,64
 • NGO speed-dating:  3,70

Looking at these scores further convinced us that we are on the right track with our WeQ Pedagogy. Thus, our development work continues!

HEDU: Tutkimuksen taustasta ja yliopistojen tabut keskustelusta

Helsinki Challenge -projektimme Higher Education Unbounded päämääränä vuonna 2015 on ollut pohtia, mitä tarkoittaa demokraattinen yliopisto-opetus. Projektimme on synnyttänyt kiihkeää keskustelua Matti Apusen kolumnin (HS 16.6.2015) myötä. Olemme yliopisto-opettajina ja tutkijoina kansainvälisissä yhteyksissä joutuneet törmäämään erilaisiin poliittisiin rajoitteisiin siinä, mitä aiheita on sallittu käsitellä ja millä tavoin. Samaan aikaan olemme liian pitkään itseriittoisina tuudittautuneet siihen, että ongelmia on vain muualla ja demokratia meidän yliopistojärjestelmämmekin sisällä on itsestäänselvyys.

Päätimme tutkia asiaa, ja hankkeemme kyselylomakkeeseen vastasi maalis-huhtikuun aikana Helsingin yliopiston 95 opettajaa (49 miestä ja 46 naista) jokaisesta tiedekunnasta. Heistä 57 prosenttia edusti perusopettajakuntaa (professoreita ja yliopistolehtoreita) ja vanhempia tutkijoita. Kysely sisälsi 14 eri kohtaa ja siinä tiedusteltiin muun muassa, miten opettajat ymmärtävät tabuja ja ovatko he törmänneet tabuihin tai sellaisiin aiheisiin, joista ei voi puhua tai joita ei voi tutkia tai opettaa. Selvitimme myös, jos ovat törmänneet, minkä tyyppisiä aiheita ne olivat ja miten he suhtautuivat tällaisiin tilanteisiin. Kysymyksiä oli määrällisiä ja laadullisia, kysely toteutettiin eettisiä periaatteita kunnioittaen. Samassa yhteydessä kyselyyn osallistujilla oli mahdollisuus ilmoittautua syvähaastatteluun. Vastausten analyysi on meneillään ja tulemme täydentämään sitä yhtäältä haastatteluin sekä laajentamalla saman kyselyn syksyllä. Vastaavaa tutkimusta olemme suunnitelleet toteutettavaksi muuallakin mm. Euroopan eri osissa ja Lähi-idässä, jotta saisimme kansainvälistä vertailua aiheesta.

Paljon puhuvaa on, että aihe oli niinkin herkkä, että hankkeemme on nimettömästi leimattu epätieteelliseksi ja tarkoituksenhakuiseksi , toiset taas latistivat sen mustavalkoiseksi yhden totuuden oikeisto–vasemmisto -mutapainin välineeksi. Näyttää vahvasti siltä, että juuri tällaista tutkimusta Suomi tarvitseekin.

Higher Education Unbounded –projekti

Katalin Miklossy, Minna Hakkarainen, Suvi Kansikas, Anne Nevgi, Emilia Palonen