WeQPeda workshop: Siirtolaisuus puhuttaa: 140 lukiolaista yliopistolla asiantuntijatiedon äärellä

 

Siirtolaisuus puhuttaa: 140 lukiolaista yliopistolla asiantuntijatiedon äärellä
WeQ pedagogy goes lukio/gymnasium -hankkeessa kohtaavat lukiolaiset ja asiantuntijat

Tilaisuus Helsingin yliopistolla 27.1.2016 klo 16-20
(Porthania, P647 ja klo 17.30-19.30
seitsemän muuta luokkaa 4.-7. kerroksessa, yliopistonkatu 3)

 

Samaan aikaan kun Helsingin yliopistossa protestoidaan hallituksen leikkauksia ja käydään läpi yt-neuvotteluja, yliopistolaiset katsovat yhteiskuntaan. Noin 140 lukiolaista ja heidän opettajansa saapuvat Porthaniaan tutustumaan tieteelliseen ajatteluun ja asiantuntijatietoon siirtolaisuudesta ja siihen liittyvistä teemoista. Lukioluokat viidessä erilaisessa suomalaiskoulussa (Eiran Aikuislukio, Helsinki; Hatanpään lukio, Tampere; Helsingin kuvataidelukio; Lumon Lukio, Vantaa; Tölö Gymnasium, Helsinki) ovat perehtyneet jo aiheeseen yhdessä oppimisen ja uuden tiedon tuottamisen periaattein. Prosessi huipentuu keskiviikkona 27.1. työpajaan, jossa paikalla on kymmenen alan asiantuntijaa yliopistolta ja sen ulkopuolelta sekä fasilitaattorit – tutkijoita ja opettajia Helsingin yliopistolla.

Pilottiprojekti on Opetushallituksen rahoittama ja osa Helsinki Challenge -kisan Higher Education Unbounded -tiimin toimintaa. Se ennakoi syksyllä 2016 voimaan astuvia lukion uusia opetussuunnitelmia. Hankkeessa on suunniteltu lukio-opettajien kanssa yhteistyössä teemaopintoja. Projektin idea lähti Helsingin yliopistolta ja keskiviikon tilaisuus on Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen ja Kasvatustieteiden laitoksen järjestämä. Lukiolaiset esittelevät yliopistolla kurssiensa tuloksia ja näkökulmia (klo 16-17). Maailmankahvila-formaatilla toteutettavassa työpajassa, opiskelijat tutustuvat pienryhmässä asiantuntijoihin (17.30-19.30, lopuksi kootaan yhteen illan anti, josta voi keskustella myös verkossa #WeQpeda).

Tarkoituksena ei ole luennoida, vaan keskustella. ”Kehittämämme lähestymistapa WeQ-pedagogia mahdollistaa kohtaamisten kautta oppimisen. Keskeistä on, että opiskelijat oppivat tekemään kysymyksiä heitä askarruttavasta asioista opiskellun tiedon pohjalta. Samalla tieteentekijät ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijat tutustuvat lukiolaisiin ja heidän kysymyksiinsä”, yksi järjestäjistä, valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen kertoo.

Siirtolaisuus-teema nousi lukioilta. Sitä on pohdittu monitieteisesti ja tuloksia on kirjattu projektiblogiin weqgoes.wordpress.com. Asiantuntijoina toimivat mm. Sosiologian apulaisprofessori Lena Näre, viestinnän akatemiatutkija Juha Herkman, kehitysmaatutkimuksen professori Barry Gills ja Helsinki Challenge -hanketta johtanut dosentti Katalin Miklóssy Helsingin yliopistolta, sekä mm. Aki Tetri Ihmisoikeusliitosta, Matthias Wevelsiep Kirkon ulkomaanavusta ja Vikesissä vaikuttanut, Helsinki Challenge -hankkeeseenkin osallistunut Jarmo Koponen. Lukiot toivoivat pakolaiskriisin historiallinen taustan, median roolin maahanmuuttokeskustelussa, monikulttuurisuuden ja toiseuden sekä räyhänationalismin käsittelyä. Myös medialukutaito, lähdekritiiikki, sekä argumentaatio maahanmuutosta puolin ja toisin ovat pohdituttaneet projektin erilaisten koulujen ja luokkien lukiolaisia.

WeQ-pedagoginen lähestymistapa on opettajien ja koulutusjärjestelmien uusi väline, joka yhdistää yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä ajattelua tukeakseen kriittistä, avointa ja yhteisöllistä oppimisprosessia – aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskuntaa varten. Malli on kehitetty parantamaan kriittistä ajattelua ja tutkivaa oppimista, kun monenkirjavaa tietoa tulee joka tuutista, ja opettamaan aiheita, joihin liittyy tabuja. WeQPedassa opettaja pyrkii tietoisesti tukemaan opiskelijoiden kriittisen ajattelun kehittymistä, erityisesti yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Projekti on osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Vaikka sen järjestämiseen ja tiedottamiseenkin ovat vaikuttaneet Helsingin yliopiston yt-neuvottelut, tutkijat ovat vakuuttuneita, että juuri näiden kohtaamisten kautta voidaan synnyttää entistä parempia keskusteluja ja parempaa tietoa puolin ja toisin. On ollut melkoinen ponnistus saada jokainen projektin lukio paikalle Helsinkiin, kohtaamaan myös toisensa. Tilaisuus on monikielinen. Eiran aikuislukiossa opiskellaan englanniksi ja Tölössä ruotsiksi. Lukiolaisia on eri opintojen vaiheista, esimerkiksi Tampereen Hatanpään lukiosta valmistavilta luokilta abiturientteihin.

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan, sekä keskustelemaan projektitiimin kanssa ennen tapahtuman alkua klo 15.30. Mielellämme kerromme tilaisuudesta myös sen jälkeen.

Lisätietoja projektista:
https://highedunbounded.wordpress.com/ ja https://weqgoes.wordpress.com/

Lisätietoja:

Emilia Palonen, valtio-opin yliopistonlehtori (ma.),
Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
emilia.palonen@helsinki.fi, 040-5077198

 

Advertisements

WeQ Pedagogy goes lukio/gymnasium

The 2016 starts in a great way for us. Even though we did not make it to the final of the Helsinki Challenge, we have been taking the project further other ways.

The most exciting for the moment is the project of WeQ Pedagogy goes lukio/gymnasium. We collaborate with quite different five high schools in Finland: Eiran Aikuislukio, Hatanpään lukio (Tampere), Helsingin kuvataidelukio, LUMOn lukio (Vantaa, Tölö Gymnasium. So we deal with adult education and arts. There are English and Swedish-speaking students. Besides high schools from Helsinki also one school from neighbouring Vantaa and one even from Tampere (the Manchester of Finland, if we may). They have been working on exciting things, we hear.

They are ALL coming to Helsinki on 27 January! We hold a workshop at one of the central buildings, Porthania (the one that gets occupied by students and staff… and boasts modern design). The schools are uploading their work on this blog. And also presenting themselves at the session. There is a panel of academic discussion and 2-3 worldcafe sessions where students meet the experts. The schools chose migration as their general theme, and we are wanting to give them a chance to experience the university.

We are super excited. As you one would expect. For more info, get in touch with Hanna-Kaisa Hoppania or Emilia Palonen at the Department of Political and Economic Studies. The workshop is co-organised by the Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki.

Oikaisu Apusen kolumnissaan 16.6.15 esittämiin väitteisiin

Matti Apunen on tiistaina 16.6.2015 julkaisemassaan kolumnissa Yliopistoissa ei saa haastaa hyvinvointivaltiota (Helsingin Sanomat 16.6.2015) antanut virheellisiä ja paikkansapitämättömiä tietoja Katalin Miklóssyn vetämän Higher Education Unbounded -projektiryhmän keväällä 2015 tekemän kyselyn tuloksista.

Olemme kyseisen projektiryhmän jäseniä ja osallistuneet projektiin sisältyneen Tabut yliopisto-opetuksessa ja tutkimuksessa -pilottitutkimuksen toteuttamiseen keväällä 2015. Huhtikuussa esittelimme tutkijoille suunnatussa ”Aatteet, opit ja ideologiat kasvatuksen ja koulutuksen kentällä” -tutkimusseminaarissa tutkimushankkeemme pilotointivaihetta sekä kuvasimme minkä tyyppisiä temaattisia kokonaisuuksia olimme alustavasti tunnistaneet aineistosta.

Matti Apusen kolumnin ilmestymisen ajankohtana me muut emme olleet analysoineet systemaattisesti koko aineistoa, joten projektiryhmämme katsoi ettei tulosten esittelylle kolumnissa kuvatulle tavalle ollut perusteita. Oletimme kuitenkin että Katalin Miklóssy oli haastattelussa kertonut asioita perustuen aineistoomme. Projektiryhmämme päätti selventää tutkimuksemme pilotointivaihetta kirjoittamalla Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusten osastolla 23.6.2016 julkaistun kirjoituksen, jossa kuvattiin millaisesta tutkimuksesta on kyse ja lisäksi julkaisimme saman kirjoituksen täällä projektimme verkkosivulla. Katalin Miklóssy kirjoitti selvennyksen Matti Apusen kolumnin informaatiotaustasta, joka myös julkaistiin täällä projektimme verkkosivulla.

Edellä mainitut toimenpiteet eivät ole riittäneet korjaamaan Matti Apusen kolumnista syntyneitä virheellisiä käsityksiä. Projektiryhmämme päätti 15.9.2015 kokouksessaan, että tutkimuksemme johtovastuu siirtyy Anne Nevgille. Olemme nyt analysoineet kyselyaineistoamme ja havainneet, että Matti Apusen kolumnissa esittämille kyselytutkimuksemme tuloksille ei ole olemassa evidenssiä.

Vaikka virheellinen tieto on päätynyt Matti Apusen kolumniin meistä riippumattomista syistä, on meillä tutkijoina vastuu pyrkiä oikaisemaan julkisuudessa esitetty virheellinen tutkimustieto.

Käymme seuraavassa läpi Matti Apusen kolumnissaan esittämät väitteet kyselytutkimuksemme tuloksista korjaten virheelliset tiedot:

”Vastaukset eivät vahvista kuvaa akateemisen ajattelun vapaudesta. Kaikesta päätellen opiskelijat opetetaan edelleen nauramaan oikeassa kohdassa.”

Tutkimusaineistomme ei tue tätä väitettä. Pilotointivaiheessa kyselyyn vastasi vain 95 yliopiston opettajaa ja tutkijaa. Heistä 57 (60 %) vastasi, että omassa opetuksessa tai oppiaineensa opetuksessa ei ole vaikeita tai hankalia aiheita. Kyselyaineistomme kvantitatiivinen aineisto tuo selkeästi esiin myös sen, että vastaajat kokevat opetuksen ja tutkimuksen olevan vapaata ja että opiskelijat saavat vapaasti ilmaista omia ajatuksiaan ja kysellä vaikeista aiheista.

”Laitoksilla on “oikeita” ja vähemmän oikeita teemoja. Tärkeät aiheet ja tulkinnat määritellään kabineteissa ja laitosten hierarkia huolehtii lopusta. Vastauksissa tuskailtiin, että eräiden professorien mielestä heidän laitoksensa on johtajan hyväksymän poliittisen suuntauksen think tank.”

Tälle väitteelle aineistossamme löytyy vain niukasti tukea. Ainoastaan viisi vastaajaa 95:stä on kuvannut kokemuksia kabinettipolitiikasta tai tutkimuksen resurssien jakoon liittyvästä epämääräisestä päätöksenteosta laitostasolla.

”Tutkimuksessa nousi esiin teemoja, jotka nauttivat erityistä akateemista suojelua. Merkittävin havainto on se, että joidenkin vastaajien mukaan hyvinvointivaltion ideaa ei sovi avoimesti haastaa.”

Tälle väitteelle ei löydy tukea tutkimusaineistostamme.

”Toinen esimerkki kansainväliseltä areenalta. Palestiinan ja Israelin konfliktia on vaikea käsitellä akateemisessa keskustelussa ilman vahvaa palestiinalaista näkökulmaa. Korostan vielä: mielipide ei ole minun vaan Helsingin yliopiston väen. Väärä tulokulma Lähi-itään voi lyödä tutkijaan ikävän leiman ja maksaa paljon seuraavassa virantäytössä.”

Väitteelle ei löydy tukea tutkimusaineistostamme. Mitään viittausta kuvatunlaiseen näkökulmaan ei aineistossamme ole eikä myöskään kuvausta siitä että väärä tulokulma Lähi-itään leimaa tutkijan ja estää häntä tutkijanuralla etenemisessä.

Helsingissä 24.9.2015

Anne Nevgi
Dosentti, yliopistonlehtori

Erika Löfström
Dosentti, akatemiatutkija

Jean Monnet module based on WeQ Pedagogy

A new Jean Monnet Module ‘The East within Europe: An Eastern angle to European Studies’ will be based on WeQ Pedagogy! The module, funded by the EU, started in September 2015 will last until August 2018. The module involves 15 teachers in 2015-2016. The first session, introducing WeQ Pedagogy to the teaching stuff, was held September 9 2015 but the topic drawn also international scholars and teachers of the University Campus.

HEDU: Implementing methods into practice

HEDU: Implementing methods into practice

Team Higher Education Unbounded is excited to be on their way towards the new trials that autumn brings. Back from a brainstorming camp of their own, the team is now preparing for Thinkfest. “We just spent two days at Lammi finalizing our innovation. The team is really devoted to our competition idea and we have great will to make it to the final,” says team leader Katalin Miklóssy.

Miklóssy says she has been involved in several research projects, but describes the Helsinki Challenge as something very special in its intensity. The project has truly been put to the test, when the team piloted their invention in May in Tbilisi, Georgia.

“Two Belarusian universities were also in this experiment with us in Georgia. It was so successful that we received an invitation to return to Georgia and to teach in the Faculty of Teachers’ Education and next up we’re heading to Turkey, where there is little pedagogical training of the university teachers. We have also been negotiating with a Chinese delegation, who is coming to Helsinki this fall”, Miklóssy says. The team intends to get their methods into use in Finnish high schools as well and is starting a pilot with five schools with Finnish National Board of Education.

Remember the team’s competition idea? The team Higher Education Unbounded argues that in our teaching and thinking may be restricted by institutions, ideologies, norms, taboos, simple fear — or limits of what we know. Current teaching methods are however designed staying in the comfort zone. Consequently, the team took up the challenge to go beyond the teachable and find ways to teach the unteachable.

The team invented a new approach to teaching and learning called WeQ Pedagogy. This is based on the idea that instead of IQ or the individual we should be concentrating on in education but WeQ, i.e., creating a collaborative learning culture, embracing constant dialogue and flexibility to different perspectives.

The uniqueness in this solution is that it is an interdisciplinary combination drawing on and developing further existing pedagogical and social scientific knowledge. It acknowledges that teaching and learning are inevitably context sensitive and pedagogy is always political in character. Books exams and lectures are not enough. WeQ Pedagogy emphasizes that knowledge in our world is multiplying and should involve information around us, outside of academia and be collectively and horizontally produced.

“Since this approach has the power to induce creativity and bring up innovative and active citizens who are able to understand differences and come to terms with them – this can make WeQ Pedagogy an excellent export product of Finnish expertise”, Miklòssy claims.

The design of the challenge and its solution are also a product of a collaborative process with experts in their fields, besides Miklóssy, an leading area studies specialist, political historian dealing with democratisation and founding member of the Teachers’ Academy at the University of Helsinki, the team boasts also of Senior Lecturer in University Pedagogy Anne Nevgi. Of the younger generation members, the postdoc political historian Suvi Kansikas brings knowledge on Russia and authoritarian systems, and Emilia Palonen, a UK-trained Lecturer in Political Science. Two members joined the team in February: a Vietnam specialist or Minna Hakkarainen from Aleksanteri Institute has expertise on educational policy and praxis, and the academy researcher Erika Löfström Centre for Research and Development in Higher Education, is a leading expert on research ethics. All this evolving knowledge generates the dynamic needed for developing WeQ pedagogy, and through Chris Holtslag and Jarmo Koponen and the team mentors, it is also negotiated with business and civil society.

Come hear Higher Education Unbounded pitch their competition idea on stage at PitchNight on Thursday, September 3rd. The announcement of the winner of Helsinki Challenge (and 375000€) is announced on Friday, November 13th.

TEAM: Team leader Docent Katalin Miklóssy (senior researcher, Dr., founding Member of the Teachers Academy, Aleksanteri Institute, UH), Suvi Kansikas (Dr., Network of European Studies, UH), Emilia Palonen (Dr., Dpt. of Political and Economic Studies, UH), Anne Nevgi (Docent, Centre for Research and Development in Higher Education, UH), Chris Holtslag (MA, CH Industries), Jarmo Koponen (MA, Vikes ry), Minna Hakkarainen (Dr., Aleksanteri Institute), Erika Löfström (Docent, Centre for Research and Development in Higher Education, UH).

Text: Joonas Aitomurto and the HEDU Team – a version of this text has been published on the HC webpage.

Hard work at Lammi workshop: Katalin, Erika and Minna.
Hard work at Lammi workshop: Katalin, Erika and Minna.

Jäävuori
Thinking process: Erika’s metaphor.

Deliberation. Minna ja Anne
Deliberation. Minna ja Anne

Progress made this weekend in Lammi. Anne, Katalin, Minna, Erika & Emilia
Progress made this weekend in Lammi. Anne, Katalin, Minna, Erika & Emilia

WeQ Pedagogy goes lukio/gymnasium aamukahvit at Tiedekulma, 1.9., 9-10.30am

We warmly invite people interested in our solution WeQ Pedagogy for a morning coffe at the University of Helsinki (Tiedekulma, Porthania), on 1 September, at 9-10.30. We also introduce our first official pilot in Finland, funded by the Finnish National Board of Education for 2015-16, in co-operation with five upper secondary schools / high schools in Helsinki, Vantaa and Tampere. WeQ Pedagogy can also be used in pre-university teaching, and the bridging of the university and wider society happens through initiatives like this. See invitation below in Finnish and Swedish for this bi-lingual event. And remember to sign up by 26 August.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/62733/lomake.html

WeQ Pedagogy goes lukio/gymnasium
Aamukahvitilaisuus Tiedekulmassa 1.9.2015 klo 9-10.30, Tiedekulma, Porthania

Miksi on vaikeaa opettaa aiheita, joihin liittyy tabuja? Miten opettaa kriittistä ajattelua, kun monenkirjavaa tietoa tulee joka tuutista? Uusi pedagoginen lähestymistapa WeQ-pedagogia yhdistää yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä ajattelua tukeakseen kriittistä, avointa ja yhteisöllistä oppimisprosessia – aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskuntaa varten.

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan: Helsinki Challenge -tiimi Higher Education Unbounded kertoo, mikä erottaa WeQ-pedagogian muista pedagogisista lähestymistavoista. Kerromme myös käynnistymässä olevasta Opetushallituksen rahoittamasta pilottiprojektista, jossa testaamme WeQ-pedagogiaa viiden suomalaisen lukion opettajien kanssa teemaopintojen toteuttamiseksi syksyllä 2016 voimaan astuvia lukion uusia opetussuunnitelmia ennakoiden. Dosentti Katalin Miklossyn johtama Higher Education Unbounded työryhmä visioi maailman, jossa WeQ-pedagogia on visionääristen opettajien ja koulutusjärjestelmien keskeinen väline. Voisiko WeQ-pedagogia olla osa yhteistä muutosvisiotamme?

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/62733/lomake.html

WeQ Pedagogy goes lukio/gymnasium 

Frukostfika i Tankehörnan 1.9.2015 kl 9-10.30, Tankehörnan, Porthania 

(anmälningsblanketten öppnas inom snar framtid)

Varför är det svårt att undervisa tabubelagda ämnen? Hur undervisa kritiskt tänkande när all sort information hela tiden finns tillgänglig genom diverse kanaler? Den nya WeQ-pedagogiken kombinerar samhällsvetenskaplig och pedagogisk kunskap i syfte att stöda kritiska, öppna och kollaborativa lärprocesser – för aktivt medborgarskap och samhälle.

Kom och lyssna och diskutera: Helsinki Challenge teamet Higher Education Unbounded berättar om hur WeQ-pedagogiken skiljer sig från andra pedagogiska metoder. Vi berättar också om pilotprojektet som startar i höst och där vi testar WeQ-pedagogiken tillsamman med fem gymnasier som ett led i att förnya temastudier i enlighet med gymnasiets nya läroplan. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Higher Education Unbounded teamet, som leds av docent Katalin Miklossy, ser framemot en värld där lärarna och WeQ-pedagogiken har en central roll i utbildningssystemet. Kunde WeQ-pedagogiken vara en del av vår gemensamma vision och framtid?

A brief introduction to the solution to our challenge (slides)

We were asked by the Helsinki Challenge to comprise our vision, problem and solution in slides. It is quite clear we also have developed our concept terribly lot during the past six months – and from the original bid for HC competition last autumn. This set shows how we need to move beyond hierarchical power positions, linear knowledge and the focus on individual learning processes to collaborative learning. The weQ aspect of collaborative and creative learning has an impact also on research: when the teachers also learn in the learning process, learning is actually beneficial to their research. We get not only better methods and processes of teaching and learning at the universities but also better research results. Highedunbounded_solution_final2

We hope also those reading Finnish (there are couple of news articles in Finnish) would explore what the process is about beyond the debate on exploring whether or not there are taboos at also Finnish universities.

Edit: uploaded the latest version 24.6. at 11.51 (Finnish time).